Du visar för närvarande Jaakko Järvenpää

Jaakko Järvenpää

Cirkel för de som känner sig som män, och alla pojkar vi bär inom oss.

En möjlighet att som män möta våra mjukare sidor, vår sårbarhet, kanske det otrygga eller rädda. Vår manlighet, vårt inre och kanske den yngre delen av oss själva. Empati, skam och längtan.

Jaakko har utforskat manscirklarnas kraft i mer än 10 år. Och om du har en längtan eller nyfikenhet efter det mjuka manliga sårbara så välkommen!