Du visar för närvarande Jarno Kinnunen

Jarno Kinnunen

Jarno Kinnunen är en grundad Breathwork facilitator och tantrabehandlare.

Han har en mycket balanserad maskulin närvaro som bidrar till att skapa trygghet i rummet, vilket kan hjälpa deltagarna att gå ännu djupare.

https://www.facebook.com/pulsationbreathwork/