Du visar för närvarande Retreat
Kärlek, kärlek och mera kärlek

Retreat

 I sommar kommer vi att ha en tantrafestival med 100 deltagare. Några av Sveriges ledande inom tantra och yoga kommer hit och leder olika workshops där du kan prova på vad tantra kan vara.

 Varje år brukar vi också ordna gatheings där människor kommer tillsammans och samskapar kring olika workshops.