SCHEDULE

Hej vackra festivalmänniskor 💕
Här har ni uppställningen 🤗
💥 SCHEMA💥 för denna kärleksfulla festival.
Jag antar att det blir några små förändringar och kanske några ytterligare workshops. Som ni ser har ”loftet” plats för mer bokning. Anledningen är att vi även vill bjuda in till spontana aktiviteter under festivalen, utifrån intresse/behov i nuet. Låt oss flöda ✨
Stora tältet passar 50 dansande deltagare & alla oss i buddha pose 😅
Litet tält – runt 30 personer i rörelse
Sharlat – runt 20 hoppande personer
Loft – 15 närvårdare sittande eller liggande (sloppande tak)
Bastu – 5 till 6 snyggingar, kanske en till om du klämmer in dig
Tipi – 10 vackra själar (ej bokningsbara), endast för fritt flöde/intimutrymme
Det finns inga bokningar. Man går bara till den verkstad man föredrar. Ledaren för workshopen bestämmer när det är fullt. Så kom i tid! (om du kanske behöver göra ett annat val)
Det är också okej att inte delta på workshop. Kanske chillar du hellre i tipi, tar en simtur i sjön, tar en lång glädjefylld kopp te/fika, eller kanske kopplar ihop dig med en annan själ/er.
! ! Kom bara ihåg – Ingen nakenhet utanför verkstadstälten eller öppna sexuella aktiviteter. Vissa workshops kan inkludera frivilligt nakenhet 😊 🌶🌶🌶). Vi har grannar som kan bli kränkta och vi vill gärna ha fler festivaler 💖
Ses snart igen 🌶 ❤
 
Hello Beautiful Festival People 💕
Here you have the line up 🤗
– The 💥 SCHEDULE💥 for this loving festival.
I guess it will have some small changes and maybe some additional workshops. As you can see, the ”loft” has room for more booking. The reason is that we also want to invite spontaneous activities during the festival, based on interest / needs in the present moment. Lets flow ✨
The big tent fits 50 dancing participants & all of us in buddha pose 😅
Small tent – around 30 people in movement
Sharlat – around 20 jumping people
Loft – 15 attendant sitting or lying (sloping roof)
Sauna – 5 to 6 hotties, maybe one more if you squeeze in
Tipi – 10 beautiful souls (not bookable), only for free flow / intimate space
There are no bookings. You just go to the workshop you prefer. The leader of the workshop decides when it is full. So be in time! … if you maybe need to make an other choice.
It is also okay not to attend to a workshop. Maybe you rather chill in the tipi, go for a swim in the lake, have a long joyful cup of tea / fika, or maybe connect with another soul/s..
! Just remember – No nakedness outside the workshop tents nor open sexual activities. Some workshops might include voluntarily nakedness (=🌶🌶🌶). We have neighbors that might be offended and we would love to have more festivals 💖